مقاله اثر سنجي فاکتورهاي ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از رويکرد ترکيبي تحليل پوششي داده ها و نظريه بازي ها (مطالعه موردي:صنعت رسانه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سنجي فاکتورهاي ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از رويکرد ترکيبي تحليل پوششي داده ها و نظريه بازي ها (مطالعه موردي:صنعت رسانه) :تعداد صفحات:9
چکیده:
توسعه مدل های برنامه ریزی خطی همچون تحلیل پوششی داده ها را می توان از جمله اتفاقات مهم در میان مدل های ارائه شده در زمینه ارزیابی عملکرد دانست.این مدل ها با قابلیت های فراوان خود توانسته اند ساز و کار سیستماتیک به منظور تصمیم گیری استراتژیک برای رفع گلوگاه های عملیاتی و بهینه سازی فرآیندهای سازمان فراهم کنند. خلائی که در مدل های تحلیل پوششی داده ها ملاحظه می شود نبود مکانیزمی به منظور تعیین میزان بهینگی فاکتورهای ارزیابی عملکرد و تاثیر آن ها در سنجش کارایی سازمان است.مقاله حاضر در همین راستا,با ارائه مکانیزمی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی های همکارانه و ارائه راه حل ارزش شاپلی,جایگاه شناسی و میزان بهینه بودن شاخص های ورودی و خروجی واحدهای تصمیم گیرنده را مورد بحث و بررسی قرار می دهد مدل ترکیبی پیشنهاد شده در مطالعه ای کاربردی در صنعت رسانه ایران,مورد راستی آزمایی قرار خواهد گرفت و برای مدیران ارشد این امکان را فراهم می آورد تا به تناسب تاثیر هر شاخص در کارایی سازمان,تصمیمات راهبردی اتخاذ نمایند.

لینک کمکی