مقاله آناليز ريسک در پروژه هاي عمراني درون شهري با استفاده از شبکه هاي اعتقادي بيزين، مطالعه موردي: بزرگراه امام علي(ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آناليز ريسک در پروژه هاي عمراني درون شهري با استفاده از شبکه هاي اعتقادي بيزين, مطالعه موردي: بزرگراه امام علي(ع) :


محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مصطفی خانزادی – استادیار گروه مدیریت ساخت, دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان اله اشتهاردیان – استادیار گروه مدیریت ساخت و پروژه, دانشکده هنر و معماری, دانشگاه تربیت مدرس؛
سعید خداویردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت, دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه علم و صنعت ایران؛

چکیده:
پروژه های درون شهری را می توان به دلیل ماهیت ویژه آنها از سایر پروژه ها تفکیک کرد. مسائل مربوط به تملک معارضین ملکی, نبود نقشه های جانمایی دقیق از تاسیسات مدفون و به تبع آن تغییرات احتمالی در طراحی ها منجر می شود تا مطالعات ویژه ای در ارتباط با مدیریت ریسک این گونه پروژه ها انجام گیرد. از اینرو در مقاله حاضر به آنالیز ریسک در یکی از پروژه های بزرگراهی در شهر تهران پرداخته شده است. روش های مختلفی که در ادبیات آنالیز ریسک ارائه شده است عمدتا با بررسی انفرادی هر یک از ریسک های موجود و یافتن شدت اثر آنها روی یک یا چند هدف پروژه (معمولا زمان یا هزینه) آنالیز ریسک پروژه را انجام می دهند و از بررسی اندرکنش میان ریسک ها و اثر همزمان آنها صرفنظر می کنند. رخداد برخی از ریسک ها می تواند روی ریسک های دیگر تاثیر گذاشته و آنها را تشدید کند. گاهی اوقات نیز رخداد همزمان چند فاکتور ریسک پیامد مشترک داشته و باید از جمع جبری اثرات آنها اجتناب کرد. این مقاله با ارائه روش آنالیز ریسک با استفاده از شبکه های اعتقادی بیزین (Bayesian Belief Networks) به ارزیابی تاثیر همزمان ریسک ها روی زمانبندی پروژه پرداخته است.

لینک کمکی