مقاله کاربرد شاخص هاي ژئوشيميايي براي تشخيص گرانيتوئيدهاي مولد از عقيم، مثال موردي بررسي پتانسيل کاني سازي قلع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد شاخص هاي ژئوشيميايي براي تشخيص گرانيتوئيدهاي مولد از عقيم, مثال موردي بررسي پتانسيل کاني سازي قلع :


محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
فرزانه فریدونی – دانشکده معدن و متالورژی, دانشگاه یزد
سیدحسین مجتهد زاده – دانشکده معدن و متالورژی, دانشگاه یزد

چکیده:
روش لیتوژئوشیمیایی چند عنصری می تواند منجر به یافتن مبنایی برای مطالعه گرانیت ها بر پایه تحولات زمین شناسیو ژئوشیمیایی گردد. توده های گرانیتوئیدی که تمرکزهایی از عناصر اقتصادی را به همراه دارند عمدتا الگوی ژئوشیمیاییخاصی را نمایش می دهند که شناخت این الگوها امکان تشخیص واحدهای بارور از عقیم را فراهم می سازد. در این مقالهبا ارائه دو مثال موردی تشخیص گرانیت های بارور از عقیم برای پتانسیل کانی سازی قلع مورد بررسی قرار می گیرد.برای تشخیص توان کانی سازی گرانیت ها می توان گفت اغلب گرانیت هایی که متحمل فعالیت های پس ماگمایی نشدهاند جزو گرانیت های عقیم به شمار می روند. با توجه به مثال موردی پتانسیل کانی سازی قلع, به نظر می رسد که یکگرانیت با مقدار قلع بالا لزوما اقتصادی نمی باشد. چون مقداری زیادی از قلع در بیوتیت یا بصورت اشکال غیر اقتصادیدیگر تمرکز یافته است. قلع ممکن است به صورت جانشینی به جای عناصر مشخصی چون آهن و منیزیم در برخی ازکانیها مانند بیوتیت,گارنت ومگنتیت یافت شود. در این مقاله همچنین مهمترین شاخص های ژئوشیمیایی جهتتشخیص گرانیتوئیدهای قلع دار معرفی می شوند.

لینک کمکی