مقاله جابجايي طبيعي و توليد آنتروپي نانوسيال آب- اکسيد آلومينيم با خواص متغير، در يک محفظه r شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جابجايي طبيعي و توليد آنتروپي نانوسيال آب- اکسيد آلومينيم با خواص متغير, در يک محفظه r شکل :تعداد صفحات:14
چکیده:
در این مقاله جابجایی طبیعی و تولید آنتروپی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک محفظه ی r به صورت عددی بررسی شده است. در جداسازی معادلات دقت ویژه ای شده است تا بتوان خواص ترموفیزیکی را به صورت تابعی از دما بکاربرد. لزجت و ضریب هدایت گرمایی تابعی از دما درنظر گرفته شده است. نتایج به صورت خطوط جریان, هم دما و آنتروپی و نمودارهایی برای تغییرات عدد ناسلت متوسط برای اعداد رایلی (2)10 تا (6)10 و کسر حجمی های 0 تا 0/05 در نسبتهای منظری مختلف ارائه شده است. برای تحلیل جابجایی طبیعی از یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن بر اساس روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر استفاده شده است. با توجه به نتایج عددی در نسبت منظری 2 بیشترین قدرت جریان و کمترین میزان تولید آنتروپی وجود دارد. عدد ناسلت متوسط در نسبت منظری 0/5 بیشترین مقدار و در نسبت منظری 1 کمترین مقدار را دارد.

لینک کمکی