مقاله تعيين فرکانس اسلاگ در جريان دوفازي گاز- مايع در کانال افقي طويل به روش تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين فرکانس اسلاگ در جريان دوفازي گاز- مايع در کانال افقي طويل به روش تجربي :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
پویان ادیبی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا انصاری – دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
در این مقاله اثر سرعت ظاهری گاز و مایع ورودی بر فرکانس اسلاگ در جریان دوفازی آب و هوا به صورت تجربی بررسیو روابط تجربی برای محاسبه فرکانس اسلاگ نیز ارائه شده است. محل انجام آزمایش ها, آزمایشگاه جریان چندفازی دانشگاه تربیت مدرس بود ه است. اندازه گیری فرکانس اسلاگ در کسر حجمی مایه 0/25 و در سه محل 279D, 60D و 450D از ورودی کانال انجام شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که فرکانس اسلاگ تابع قوی از سرعت ظاهری مایع است. در تمامی آزمایش ها کمینه فرکانس در کمترین سرعت ظاهری مایع و بیشینه آن در بیشترین سرعت ظاهری مایع رخ می دهد. با افزایش ضریب لغزش, فرکانس اسلاگ کاهش می یابد. در سرعتهای بزرگتر آب, فرکانس اسلاگ در لوله نیز بیشتر می باشد. تاثیر سرعت ظاهری گاز بر فرکانس اسلاگ در هر سرعت ظاهری مایع, کاهشی است. با حرکت به سمت پایین دست, فرکانس اسلاگ کاهش می یابد.

لینک کمکی