مقاله تسخير ناپايداري اسلاگ در جريان دو فازي گاز- مايع در کانال افقي با استفاده از PFM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تسخير ناپايداري اسلاگ در جريان دو فازي گاز- مايع در کانال افقي با استفاده از PFM :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
پویان ادیبی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا انصاری – دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
شبیه سازی جریان اسلاگ در پیش بینی های طراحی خطوط لوله انتقال, تجهیزات فرآیندی و نیز تسخیرکننده های اسلاگاز اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مقاله, جریان دوفازی آب – هوا با استفاده از مدل مستقل از فشار, مدلسازیشده است. به منظور تایید نتایج رو شهای مختلف حل عددی مسئله ریمن (لاکس – فردریچز, ریچمایر, مرکزی مرتبه اول ومرکزی محدودکننده شار) مورد آزمایشی شیر آب انتخاب شده است. نتایج شبیه سازی در مقایسه با حل تحلیلی مسئله شیرآب, حاکی از پیش بینی صحیح جریان توسط کد توسعه یافته در این تحقیق می باشد. پس از صحت آزمایی کد مدل مستقل ازفشار و روش عددی مرکزی محدودکننده شار, آغاز اسلاگ شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدلمستقل از فشار در محدوده خوش رفتار, توانایی مدلسازی جریان دوفازی لایه ای و تسخیر ناپایداری اسلاگ را دارد.

لینک کمکی