مقاله تحليل عددي جريان در توربين هاي بادي به روش ديناميک سيالات محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عددي جريان در توربين هاي بادي به روش ديناميک سيالات محاسباتي :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
امیررضا رادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
احمدرضا عظیمیان – استاد, دانشگاه صنعتی اصفهان
داود طغرایی سمیرمی – استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

چکیده:
یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر, انرژی باد می باشد. در این مقاله به بررسی اثر سرعت های محوری و شعاعی, فشار و اغتشاش جریان در ت وربین های بادی پرداخته شده است. از آنجا که پارامتر سرعت بر چریان تولید انرژی در توربین های بادی از اهمیت بسزایی برخوردار است, از این رو اثر سرعت, فشار و اغتشاش جریان بر روی افزایش یا کاهش راندمان توربین های بادی در اولویت قرار دارد. تأثیر سرعت, فشار و غتشاش در جریان به دلیل محدودیت در انتخاب جنس پره های توربین باد نیز بررسی شده است. مدلسازی انجام شده به کمک نرم افزار گمبیت و آنالیز انجام شده با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (فلوئنت) انجام شده است. همچنین تأثیر سرعت بر روی انرژی جنبشی مغشوش و لزجت مغشوش بررسی شده است. پس از محاسبه سرعت در پره ها می توان از نتایج بدست آمده برای بهینه سازی و ساخت مدل اولیه به کمک آزمایش در تول باد استفاده کرد.

لینک کمکی