مقاله تحليل عددي تأثير پديده ي اثر سطح بر راندمان آيروديناميکي سري ايرفويل Clark

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عددي تأثير پديده ي اثر سطح بر راندمان آيروديناميکي سري ايرفويل Clark :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
مجتبی دهقان منشادی – استادیار مجتمع مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
فرزاد پورفتاح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
آرش زارعی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:
ایرفویل های سری Clark ایرفویل هایی هستند که کاربرد چند منظوره ای داشته و استفاده از آنها در قایق های پرنده و دیگر اجسام پرنده متداول می باشد. در این تحقیق میدان جریان حول این سری از ایرفویل ها به صورت عددی در فواصل مختلف از سطح زمین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در سطح دنیا بمنظور بررسی اثر سطح, سطح زمین صاف در نظر گرفته شده است و در واقعیت سطح زمین دارای ناهمواری هایی است, در این مطالعه سطح زمین به دو صورت مسطح و خمیدیه ی سیسنوسی شکل مدل سازی شده است. در الگوریتم عددی استفاده شده به منظور حل میدان جریان برای کوپل کردن میدان های سرعت و فشار از روش SimpleC و برای گسسته سازی معادلات ممنتوم از روش Quick و برای مدل سازی آشفتگی جریان از مدل اسپالارت آلمارس استفاده شده است. نتایج بدست آمده از حل عددی در حالت های مختلف با نتایج تجربی دیگران مقایسه گردیده و مطابقت خوبی مشاهده شده است. نتایج ارائه شده شامل راندمان آیرودینامیکی ایرفویل با تغییر زاویه حمله و فاصله ایرفویل از سطح زمین صاف و خمیده سیسنوسی شکل می باشد. نتایج نشان می دهد در فواصل مختلف از زمین, در مجاورت ایرفویل با دره سطح خمیده, بیشترین راندمان آیرودینامیکی حاصل می گردد.

لینک کمکی