مقاله تحليل عددي انتقال جرم ذرات ليپوپروتئين به ديواره شريان کاروتيد با استفاده از مدل چند لايه براي ديواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عددي انتقال جرم ذرات ليپوپروتئين به ديواره شريان کاروتيد با استفاده از مدل چند لايه براي ديواره :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
امین دیرانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
حمید نیازمند – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمودرضا صادقی – مربی, دانشگاه اصفهان

چکیده:
گرفتگی عروق قلبی به عنوان یکی از امراض مهلک همواره توجه محققین را به خود جلب کرده است. ایجاد پلاکهای حاوی چربی برروی دیواره رگ عامل اصلی گرفتگی عروق و حملات قلبی میباشد. به منظور مدل سازی توزیع ذرات لیپوپروتئین با دانسیته پایین کهعامل ایجاد چربی ناحیه دیواره رگ می باشند, از مدلهای مختلفی استفاده میشود که در این میان استفاده از مدل دیواره چند لایهنتایج دقیقتری را ارائه می دهد. در این پژوهش, دیواره رگ به چهار لایه مجزا تقسیم شده و معادلات ناویر استوکس, دارسی و انتقال جرمدر ناحیه لومن و جداره رگ به روش عددی حل شده اند. در این مطالعه خون به عنوان سیال نیوتونی در نظر گرفته شده و دیواره هایرگ به عنوان لایه های متخلخل و صلب فرض شده اند, همچنین به دلیل تاثیر ناچیز جریان ضربانی خون بر روی توزیع غلظت ذرات درلایه های رگ, جریان پایا در نظر گرفته شده است. در این مقاله نحوه توزیع ذرات لیپوپروتئین در لایه های مختلف رگ بررسی شده وهمچنین تاثیر افزایش فشار خون بر روی میزان رسوب گذاری بر روی دیواره رگ بررسی شده است.

لینک کمکی