مقاله تحليل سيالاتي حرارتي ترکيب جابجايي اختلاطي و تشعشعي در فضاي با تهويه مکانيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل سيالاتي حرارتي ترکيب جابجايي اختلاطي و تشعشعي در فضاي با تهويه مکانيکي :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
نوید مروت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک, دانشگاه تربیت مدرس
مهدی معرفت – دانشیار بخش مهندسی مکانیک, دانشگاه تربیت مدرس
عسگر مینایی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک, دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی پارامترهای موثر بر انتقال گرمای جابجایی دوگانه, شامل انتقال گرمای جابجایی اجباری و طبیعی, با در نظرگرفتن اثرات تشعشع سطوح در فضای مجهز به ترکیب سیستم سرمایش تشعشعی هیدرونیک و سیستم تهویه لایهای به کمک دینامیکسیالات محاسباتی پرداخته است. بدین منظور تاثیر پارامترهای موثر بر انتقال حرارت مانند نرخ تعویض هوا, دمای هوای ورودی از سیستمتهویه و دمای سطح پانل تشعشعی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. تحقیق حاضر اثرات این پارامترها را بر الگوی جریان هوابررسی نموده و با مطالعه الگوی جریان هوا به بررسی شرایط آسایش حرارتی و کیفیت هوا پرداخته است . نتایج تحقیق حاضر نشانم یدهد با افزایش نرخ تعویض هوا, نرخ انتقال حرارت تشعشعی از پانل سرمایش تشعشعی هیدرونیک کاهش یافته و در نتیجه عملکردپانل تشعشعی را کاهش میدهد. همچنین, اگرچه افزایش نرخ تعویض هوا تاثیر قابل توجهی بر بهبود شاخص های آسایش حرارتی وکیفیت هوا دارد اما این تاثیر در نرخهای تعویض هوای بالا, کاهش مییابد. در تحقیق حاضر میزان اهمیت پارامترهای مورد مطالعه , برعملکرد حرارتی و تهوی های نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی