مقاله تحليل ارتعاش آزاد ورق مستطيلي از جنس مواد تابعي مدرج دو بعدي در تماس با سيال مغشوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل ارتعاش آزاد ورق مستطيلي از جنس مواد تابعي مدرج دو بعدي در تماس با سيال مغشوش :


محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
کوروش خورشیدی – دانشگاه اراک دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی مکانیک
علی بخششی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
در این مقاله ارتعاش آزاد ورق مستطیلی از جنس مواد تابعی مدرج دو بعدی در تماس با سیال مغشوش مورد بررسی قرار می گیرد. جهت تقریب جابحایی های ورق با فرض تئوری مرتبه سوم تغییر شکل برشی از توابع سعی هارمونیک مثلثاتی استفاده شده است که شرایط مرزی تکیه گاه ساده را ارضا می نمایند. در معادلات حاکم بر رفتار نوسانی سیال, پتانسیل سرعت سیال با توجه به ارضای شرایط مرزی سیال به صورت توابع سری فوریه بدست می آید. برای دستیابی به فرکانس طبیعی تر و جدول مود ارتعاشی تر ورق از روش انرژی ریلی- ریتز بر مبنای انرژی پتانسیل کمینه استفاده می گردد. به منظور بررسی دقت روش به کار رفته نتایج عددی با نتایج دقیق موجود در مراجع مقایسه می گردد. در نهایت تاثیر پارامترهای ضریب توانی نسبت حجمی, نسبت طول و نسبت ضخامت ورق, ارتفاع سیال, عرض مخزن, و شرایط مرزی روی فرکانسی طبیعی تر ورق مورد بررسی و تحلیل قرار م یگیرند.

لینک کمکی