مقاله تحلي ارتعاش آزاد ورق هاي مستطيلي مدرج با جرم گسترده موضعي و با استفاده از تئوري تغيير شکل برشي مرتبه سوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحلي ارتعاش آزاد ورق هاي مستطيلي مدرج با جرم گسترده موضعي و با استفاده از تئوري تغيير شکل برشي مرتبه سوم :


محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
علیرضا شوشتری – دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده مهندسی
رضا مطهری – دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک

چکیده:
در این مقاله ارتعاش آزاد ورقهای مدرج مستطیلی تحت اثر جرم گسترده موضعی ارائه شده است. دراین ورقها خواص ورق مانند مدول یانگ و چگالی در راستای ضخامت ورق به صورت پیوسته در حال تغییر میباشد اما ضریب پواسون ثابت در نظر گرفته می – شود.. تکیهگاه های ورق ساده در نظر گرفته میشود. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون به دست میآید و از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم استفاده شده است. ورق مدرج به سه حالت مدرج توانی 2, مدرج نموی و مدرج سیگموئید بررسی شده است. فرکانسهای طبیعی ورق و اثر پارامترهای مختلف آن مانند نسبت طول به عرض و یا نسبت طول به ضخامت روی این فرکانسها بررسی شده است. همچنین اثر نسبت جرم و ابعاد جرم گسترده موضعی روی ارتعاش ورق مطالعه شده است. نتایج عددی بدست آمده با نتایج مشابه ارائه شده در مقالات قبلی مقایسه شده و نتایج حاضر از دقت خوبی برخوردار است.

لینک کمکی