مقاله بررسي هيدروشيميايي و تعيين تعامل بين آب هاي زيرزميني و آب شور رودخانه حله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي هيدروشيميايي و تعيين تعامل بين آب هاي زيرزميني و آب شور رودخانه حله :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
جابر مظفری زاده – کارشناس ارشد, شرکت آب منطقه ای بوشهر
زهرا سجادی – کارشناس ارشد, دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
مطالعه شوری آب زیرزمینی در آبخوان برازجان با توجه به آب و هوای نیمه خشک, تبخیر زیاد, نزدیکی به سازندهای هالیتدار و نفوذ آب رودخانه های حله و دالکی بسیار پیچیده است. شیمی یون های اصلی آب زیرزمینی را میتوان برای تعیین تعامل بین آبهای زیرزمینی و آب شور استفاده نمود, با مطالعه نتایج آنالیزهای شیمیایی عناصر اصلی از 22 نمونه آب چاه های منطقه و سه نمونه آب رودخانه, و استفاده از روابط یونی فرایندهای اصلی شوری آب دشت برازجان شناسایی گردید. استفاده از نمودارهای نسبت یونی و شاخص اشباع (SI) نقش هوازدگی سن گهای کلسیتی و دولومیتی و همچنین فرآیند تبخیر را در ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی منطقه نشان می دهد. نمودارهای نسبت یونی وجود روند خطی واضحی را بین عناصر سدیم و کلر نشان میدهند که حاکی از اختلاط آب شیرین و شور می باشد, نفوذ آب شور بخصوص در نواحی مرکزی و شمالغربی دشت و هجوم کمتر آن به قسمتهای شرقی (تغذیه از سازندهای آهکی مجاور) است. براساس نمودار پایپر, آب زیرزمینی منطقه برازجان دارای تیپ کلروره- سدیک می باشد. دلایل شوری آبهای زیرزمینی دشت مختلف و ناشی از ورود آبهای میان حوضه ای و نفتی, آب شور رودخانه های دالکی و حله و انحلال هالیت و ژیپس سازندهای اطراف دشت می باشد.

لینک کمکی