مقاله بررسي و شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزميني با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي:آبخوان ساحلي ساري نکا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزميني با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي:آبخوان ساحلي ساري نکا) :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
معصومه مرادی فرح آبادی – کارشناس ارشد آبخیزداری
محمود حبیب نژاد روشن – استاد گروه منابع طبیعی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربان وهاب زاده – استادیار گروه منابع طبیعی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
آبهای زیرزمینی به عنوان یکی از منابع عمده تامین آب, همواره در مناطق ساحلی مورد توجه قراردارد. ارزیابی و اعمال مدیریت صحیح در این منابع, مستلزم داشتن اطلاعات کافی از وضعیت آبخوان می باشد. به همین دلیل در این مطالعه, آبخوان آزاد ساحلی دشت ساری- نکا از سالهای 1364 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات تراز آب زیرزمینی در این منطقه نشاندهنده نوسانات بسیاری در این بازه زمانی است که با روندی افزایشی همراه بوده است هرچند که در فصول تابستان و پاییز افت چشمگیری دیده می شود.به منظورشبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی از روش شبکه عصبی مصنوعی پیش خور با الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوارت استفاده گردید. انتخاب مدلهای مناسب با ارزیابی آماره های ضریب همبستگی (R) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که این روش میتواند به خوبی نوسانات سطح آب زیرزمینی را با استفاده از داده های هیدروکلیماتیک شبیه سازی نماید و بعنوان یک روش مناسب برای ارزیابی آبخوان این منطقه بکار رود.

لینک کمکی