مقاله ارزش هاي ديني، ملي و قوميت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزش هاي ديني, ملي و قوميت :


قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:14
چکیده:
قومیت عبارت است از گروهی با سنت های فرهنگی و احساس هویتی مشترک که به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعه ی بزرگ تر مشخص می شود و دارای استقلال دینی, زبانی و فرهنگی می باشند. آنچه از ارزش های دینی و ملی در میان قومیت های مختلف یافت می شود نشانگر هویت و استقلال و گنجینه های ارزشمند زبانی, دینی می باشند و باید به درستی ضبط و ثبت و حفظ شود تا ضمن هویت بخشی به آنها, سرمایه ای سترگ برای قوم شناسان, زبان شناسان, جامعه شناسان, تاریخ نگاران و همه ی محققان علوم انسانی فراهم گردد. با شناخت و معرفی صحیح و تفسیر و تحلیل عالمانه ی هویت و ارزش های قومیت ها, دست دشمنانی که در پی آن هستند تا زمینه ی ناامنی و اختلاف نظر را از طریق دامن زدن به تضاد میان اقوام فراهم آورند برچیده می شود. مطالعه و تبیین اصولی ارزش های دینی و ملی قومیت ها می تواند شناختی عمیق تر و تعاملی صحیح تر نسبت به قومیت ها و ه نجارها و ارزش های فرهنگی و ملی ا قوام در یک جامعه ارائه نماید.

لینک کمکی