مقاله بررسي و ارزيابي پيشروي آب شور در آبخوان دشت درونه و تعيين الگوي اختلاط آن بر اساس نمودارهاي ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و ارزيابي پيشروي آب شور در آبخوان دشت درونه و تعيين الگوي اختلاط آن بر اساس نمودارهاي ترکيبي :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمود شیخ وانلو – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی, شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
غلامرضا لشکری پور – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه زمین شناسی

چکیده:
آبخوان آبرفتی دشت درونه به وسعت تقریبی 668 کیلومترمربع (وسعت محدوده تیسن) بخشی از محدوده مطالعاتی درونه است که به علت مجاورت با کویر مرکزی ایران از اهمییت ویژه ای برخوردار است. این آبخوان, در حد فاصل گسل درونه در شمال و زهکش کال شور در جنوب,از آبرفت ها و مخروط افکنه های کواترنر تشکی ل شده است و به دلیل عدم تعادل بین تخلیه و تغذیه آبخوان و قرار گیری آن در مجاورت کویر همواره در معرض تهاجم آب های زیرزمینی شور حوضه کویر می باشد. بررسی و تجزیه و تحلیلها ی کیفی در آبخوان درونه , بیانگر هجوم آبها ی شور حوضه کویر از طریق آبرفت های رودخانه ای کال دهن قلعه به آبخوان آبرفتی درونه می باشد. همچنین بر اساس نمودار های ترکیب ی, نمونه های کیفی آبخوان درونه از الگوی دو خوشه ای تبعیت نموده و بیانگر وجود آب زیرزمینی با دو منشا متفاوت اما بدون اختلاط می باشند. بطور کلی, با توجه به شرایط هیدروژئولوژی منطقه, بخشی از آبهای زیرزمینی منطقه لب شور و بخشی نیز شور می باشد که بخش شورآن مربوط به هجوم آبهای شور کویر می باشد.

لینک کمکی