مقاله بررسي نوسانات سطح آب زيرزميني دشت ميقان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نوسانات سطح آب زيرزميني دشت ميقان :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
زهرا پاک – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه اراک
سید اسد الله محسنی موحد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه اراک

چکیده:
در سالهای اخیر باتوجه به کاهش آب سطحی و همچنین افت سطح آب زیرزمینی و عدم تغذیه کافی آن,بحران تامین آب یکی از عوامل محدودکننده برای توسعه جامعه میباشد. هدف از این مطالعه بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی برای دو فصل (بهار, پاییز) و سه سال زمانی (85,84,83) و مقایسه آنها با یکدیگر می باشد که پس از رسم و مقایسه آنها تغییرات کمی برای این سه دوره مشاهده شد که این می تواند بخاطر نفوذ باشد همچنین منحنی آبدهی مطمئن به روش صفر از طریق میانگین تراز آب زیرزمینی ترسیم شد. لذا برای جلوگیری از کاهش آب زیرزمینی و نگهداری از این منبع نباید با برداشت زیاد و بدون برنامه مدیریتی از آن بهره جست زیرا با ادامه این روند کاهش افت بیشتری را در چاه های دشت مشاهده خواهیم نمود. پس باید با برنامه ریزی و جنبه های مدیریتی به کاربران استفاده از آب زیرزمینی و چاه ها آموزش داده شود که حفر چاه های غیرمجاز شاید به نفع شما باشد اما ممکن است در آینده مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

لینک کمکی