مقاله نگاهي به مأخذ و منابع مطالعات قوم شناسي قوميت هاي استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي به مأخذ و منابع مطالعات قوم شناسي قوميت هاي استان آذربايجان غربي :تعداد صفحات:10
چکیده:
دراغلب کشور های جهان گروه هایی زندگی می کنند که به دلایل مختلف از جمله نژاد ,زبان ,فرهنگ,مذهب ,رنگ پوست و امثالآنها از مردم آن کشور متمایزاند و آن ها را به اصطلاح (گروه قومی مذهیی) یا اقلیت می حوانند عموما گروههای قومی و اقلیت درکشورها ی (مهاجر پذیر) بیشتر است در سده های گذشته گروه هایی که به کشورهای دیگر مهاجرت می کردند چندان زیاد نیودندو به دلایل سختی و کندی وسایل ارتیاطی و حمل ونقل و قطع ارتیاط با محل قیلی زندگی حود عملاً از فرهنگ خود دور افتاده اندو چه بسا فرهنگ کشور میزبان را می پذیرند وبه اصطلاح در آن حل می شوند, لیکن از برکت توسعه ارتیاطات امروزه جهان کوچک گشته و مردم به هم نزدیک شده اند و به قول ماشال مک لوهان -جامعه شناس کانادایی-ما در دهکده جهانی زندگی می کنم. درپی تغتترات وانقلاب های بزرگ جهانی درچند دهه گذشته بسیاری از مردم کشورهای مختلف از زادگاه خود کوچ کرده اند و بهکشوورهای دیگر رفته اند این رانده شدگان آوارگان گروها و اقلیت های قومی و مذهیی را در کشورهای میزبان تشکیل داده اند, بیآنکه از فرهنگ خود دل کنده باشند و حتی به دلیل تحریک و جابه جای سریع و گسترش شیکه های اطلاعاتی و ارتیاطی فرصتجدایی با فرهنگ خود را پیدا کرده باشد. ولی مهمتر از آن وجود بعضی از کشورهایی که از گروه های قومی نسبتاً زیادی تشکیلشده اند می توان حائز اهمیت باشد در این رابط ایران با وجود قومیت ها و مذاهب مختلف نمونه ای از این دست کشورها میباشد, همان طور که دولت های موظف اند حقوق اوقلیت ها و مهاجرین را حفظ و برای آن ها مسکن, آموزش و بهداشت تدارکبیتنند, کتاب خانه ها (از جمله کتاب خانه های عمومی, مدارس و دانشگاهها و;) نیز موظف اند در ارائه خدمات خاص به آن ها اقداملازم را به عمل آورند.

لینک کمکی