مقاله بررسي نقش سازمانهاي مردم نهاد در ارتقا مديريت و توسعه پايدار طرح هاي منابع آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش سازمانهاي مردم نهاد در ارتقا مديريت و توسعه پايدار طرح هاي منابع آب :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
محمد کردانی – سازمان آب و برق خوزستان
فتح اله داوری دهکردی – سازمان آب و برق خوزستان
حمید بقایی – سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ باقری – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:
آب از اساسی ترین و مهمترین عوامل در توسعه روستایی و تولیدات کشاورزی شناخته شده است و زندگی روستایی به کشاورزی و تامین آب متکی و وابسته است. محدودیت منابع آب و اهمیت بهره وری در کشاورزی, مدیریت و رویکرد های نوین در راستای مشارکت بهره برداران در طرح های عمرانی و ساماندهی فعالیت های آنان در قالب تشکل های آب بران منابع آب را می طلبد. مشارکت به عنوان عنصر کلیدی و اساسی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است.مشارکت های مردمی مهمترین وسیله برای تحقق سیاست ها و برنامه های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور به حساب می آید. مواد قانونی در برنامه های توسعه, گامی در این جهت است که هدف از آن مشارکت مردم در طرح های توسعه منابع آب به ویژه احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز بهره برداری از پتانسیل مشارکتی کشاورزان در اجرا و بهره برداری و نگهداری از این طرحها است.همچنین بهترین و موثرترین راهکار به منظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان, ایجاد کارآفرینی در مناطق روستایی می باشد و ایجاد تعاونی ها و تشکل بهره برداران در آن تعاونی ها, بهترین گزینه به منظور انسجام تشکل های مردمی و اشتغالزایی آنان می باشد. بهر ه وری و راندمان تولید در روستاها به دلیل عدم بکارگیری روشهای نوین کشاورزی پایین می باشد بنابراین استفاده از شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی و انسجام بهره برداران در تشکل های آب بران بر اساس همکاری و تعاون می تواند موجب ارتقای کارایی و بهبود وضعیت اقتصادی شود. مشارکت کشاورزان در قالب تشکلهای منسجم نباید تنها جنبه کمک های مالی داشته باشد بلکه باید درکلیه مراحل برنامه ریزی, اجرا و بهره برداری از شبکه ها نیز مشارکت داشته باشند. بنابراین با مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری و استفاده از دانش بومی منطقه, می توان گامی مؤثر درجهت شکوفایی کشاورزی, بهبود اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی برداشت.

لینک کمکی