مقاله استفاده از شيمي اسپينل هاي کروم دار در تشخيص پروتوليت ورليت و کلينوپيروکسنيت هاي افيوليت نائين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از شيمي اسپينل هاي کروم دار در تشخيص پروتوليت ورليت و کلينوپيروکسنيت هاي افيوليت نائين :


محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
فرهاد قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ارشد پترولوژی, گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
قدرت ترابی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:
در افیولیت نائین توده های نفوذی لوکوگابرویی وجود دارند که پریدوتیت های گوشته این افیولیت را قطع کرده اند. دربخش های از این افیولیت سنگ های غنی از کلینوپیروکسن همچون ورلیت و کلینوپیروکسنیت یافت می شوند که درکنتاکت توده های نفوذی گابرویی و پریدوتیت های گوشته به وجود آمده اند. این ورلیت ها از کانی های الیوین,کلینوپیروکسن, اسپینل کروم دار, سرپانتین, آمفیبول, اپیدوت و مگنتیت تشکیل شده اند. به منظور پی بردن بهپروتولیت ورلیت ها و کلینوپیروکسنیت ها از مقایسه شیمی اسپینل کروم دار موجود در این سنگ ها و پریدوتیت هایگوشته افیولیت نائین استفاده گردید که نشان می دهد اسپینل های کروم دار موجود در این سنگ ها با اسپینل هایکروم دار موجود در هارزبورگیت های گوشته افیولیت نایین دارای ترکیب شیمیایی مشابهی هستند. با توجه به اینکهاسپینل های کروم دار در برابر دگرگونی و دگرسانی کانی مقاومی می باشد می توان نتیجه گرفت که ورلیت وکلینوپیروکسنیت های بررسی شده موجود در کنتاکت توده نفوذی گابرویی و پریدوتیت های گوشته به خرجهارزبورگیت های گوشته افیولیت نائین به وجود آمده اند. در بررسی های صحرایی و با فاصله گرفتن از محل کنتاکتگابروها و پریدوتیت های گوشته, فراوانی هارزبورگیت در مناطق همجوار نتایج بدست آمده را تایید می کند.

لینک کمکی