مقاله ارزيابي کمي تبادلات جرمي زونهاي دگرساني هيپوژن ذخيره مس- طلاي پورفيري ماهرآباد، خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي کمي تبادلات جرمي زونهاي دگرساني هيپوژن ذخيره مس- طلاي پورفيري ماهرآباد, خراسان جنوبي :


محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
کمال سیاه چشم – استادیار زمین شناسی اقتصادی, گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – استاد زمین شناسی اقتصادی, گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عابدینی – استادیار زمین شناسی اقتصادی, گروه زمین شناسی دانشگاه ارمیه

چکیده:
کانی زایی مس و طلای پورفیری ماهرآباد در زون ساختاری بلوک لوت در ارتباط با نفوذ دو مرحله از پورفیریهای گرانودیوریتی در داخلمجموعه آندزیتی و استوک کوارتزمونزونیتی ائوسن فوقانی می باشد. چهار تیپ مختلف زونهای دگرسانی هیپوژن در سه مرحله اصلی اولیه(پتاسیک, پروپیلیتیک), انتقالی (فیلیک) و تأخیری (آرژیلیک) تشکیل و توسعه یافته اند . محاسبات تبادلات جرمی از روی ایزوکون دیاگرام ها بیانگر افزایش قابل ملاحظه Cu, S, K, Si و Au در زون پتاسیک بوده و با فراوانی کالکوپیریت, دیجینیت و بورنیت هیپوژن همخوانی دارد. تغییرات جرمی و حجمی زون پروپیلیتیک اندک ولی کلریتیزاسیون بیوتیت های اولیه و تجزیه پلاژیوکلاز ها منجربه کاهش آهن کل و آلکالی ها (Na(2)O+CaO) در زون فیلیک شده است. کاهش جرمی و حجمی قابل توجه (7/8- و 15- درصد) در زون آرژیلیک بدلیل تخریب کامل کانیهای مافیک اولیه و پلاژیوکلازها قلمداد می شود. کاهش جرمی و حجمی ملموس زونهای دگرسانی و تهی شدگی سیستماتیک عناصر نادر خاکی با افزایش شدت دگرسانی از زونهای دگرسانی اولیه به انتقالی و تأخیری در توافق می باشد.

لینک کمکی