مقاله کاربرد جگن در تالاب مصنوعي براي حذف مواد مغذي از پساب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد جگن در تالاب مصنوعي براي حذف مواد مغذي از پساب :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
هاجر فضل الهی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصفهان
سید سعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب, دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمبود منابع آب شرب از سوی دیگر استفاده از آهای بازیافتی رشد چشمگیری داشته است. استفاده از تالاب مصنوعی یکی از روشهای تصفیه فاضلاب است که پساخروجی آن می تواند بدون مشکل وارد محیط زیست شده و یا در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.مسئله ی مهم در این گونه سیستم ها, آگاهی دقیق و شناخت صحیح از نوع گونه ی گیاهی مورد استفاده در سیستم می باشد. در این پژوهش راندمان حذف مواد مغذی توسط گیاه جگن مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان استفاده از این گیاه در سیستم تالاب مصنوعی مشخص شود. به این منظور برای این گونه گیاهی چهار سلول در نظر گرفته شد. شرایط در تمامی سلول ها کاملا یکسان بود, یک سلول نیز در نظر گرفته شد که دوره رشد خود را با آب معمولی طی کرد (سلول کنترل). بعد از گذشت 6 ماه, از گیاه نمونه برداری شد و اندام روزمینی و زیرزمینی جداگانه مورد آزمایش قرار گرفت و راندمان حذف مواد مغذی مشخص شد. درصد حذف مواد مغذی توسط گیاه و توسط کل سیستم سلول برای جگن, به ترتیب 58/6N%و 35/71P%, 73/64N%و 56/25P% بود.

لینک کمکی