مقاله کاربرد تئوري رفع اختلاف Kalai-Smorodinsky در مديريت تخليه بار آلودگي رودخانه با رويکرد فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد تئوري رفع اختلاف Kalai-Smorodinsky در مديريت تخليه بار آلودگي رودخانه با رويکرد فازي :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
علیرضا نوری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران-آب, دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, تهران, ایران
محمدرضا بازرگان لاری – استادیار گروه مهندسی عمران, دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, تهران, ایران
ابوالفضل شمسایی – استاد گروه مهندسی عمران, دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, تهران, ایران

چکیده:
سعی بشر در تحلیل سامانه های اقتصادی, همواره در مسیر کمینه نمودن مجموع هزینه ها یا بیشینه نمودن مجموع سود حاصل از فرایندهای تولیدشان می باشد. در این میان به ندرت می توان مسایلی یافت که مدل ریاضی سود یا زیان تنها با هدف و مطلوبیت های یک طرف از بازیگران در جامعه قابل توسعه یافتن باشد.یکی از این سامانه ها, سامانه ی رودخانه ای همراه با واحدهای آلاینده مجاور آن می باشد که در آن اهداف متضاد کمینه نمودن مجموع هزینه های تصفیه ی فاضلاب خروجی و مخاطرات حاصل از این آلودگی ها بر روی حیات رودخانه و سامانه های وابسته به آن, مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله دو هدف کمینه نمودن مجموع هزینه های تصفیه ی واحدهای آلاینده مجاور رودخانه برای بخش صنعت و ریسک فازی تخطی از استانداردهای محیط زیست برای بخش محیط زیست توسط داده های کمی و کیفی رودخانه خرم آباد توسط مدل بهینه سازی چند هدفه NSGA-II مورد تحلیل قرار گرفت و منحنی تبادل بین این دو هدف ترسیم گردید.سپس برای انتخاب گزینه ی مناسب بر روی منحنی تبادل بین اهداف, به گونه ای که مطلوبیت ها و عدم مطلوبیت های هر یک از دو طرف به صورتی منطقی ارضا شود از دو روش رفع اختلاف Nash و Kalai-Smorodinsky کمک گرفته شد. نتایج نشان داد که این دو مدل یکدیگر را تایید می نمایند.

لینک کمکی