مقاله کابرد شاخص هاي PNPI،SPI و DI در تحليل خشکسالي هواشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کابرد شاخص هاي PNPI,SPI و DI در تحليل خشکسالي هواشناسي :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سیدامیر نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
داود داودی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
سمانه سلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیابان زدایی دانشگاه سمنان
سحر روستایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیابان زدایی دانشگاه سمنان

چکیده:
خشکسالی یکی از مزمن ترین پدیده های طبیعی می باشد که هر ساله باعث خسارات فراوان به جوامع انسانی می شود. خشکسالی را می توان معادل یک دوره خشک غیرعادی دانست که به اندازه کافی دوام داشته باشد تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژیکی منطقه ایجاد شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی خشکسالی در شهر مشهد با استفاده از شاخص های SPI, PNI و DI می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در سال 79-1378 خشکسالی شدید در مشهد مشاهده گردید.

لینک کمکی