مقاله ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ هاي گندم با استفاده از شاخص هاي تحمل خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ هاي گندم با استفاده از شاخص هاي تحمل خشکي :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
علیرضا دستور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری – دانشیار اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین شهبازی – استادیار اصلاح نباتات دانشگاه آزاد واحد اردبیل

چکیده:
این بررس با هدف ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم بااستفاده از شاخص های تحمل به خشکی در طی سال زراعی 89-1388 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل (قطع آبیاری پس از گرده افشانی) انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه شاخص های تحمل به خشکی نشان داد که, ژنوتیپ های 2 (Bow s/crow s//kie s/vees3/MV17) و 4 (SPB S//K134 (60) Vees/3/DRUCHAMPS/4/ALVD) از نظر شاخص های میانگین هندسی GMP شاخص تحمل به تنش STI و میانگین بهره وری MP به عنوان ژنوتیپ های متحمل نسبت به تنش خشکی آخر فصل شناخته شده و در هر دو محیط تنش و بدون تنش از عملکرد بالایی برخودار بودند. براساس شاخص حساسیت به تنش SSI که مقادیر پایین آن, نشان دهنده تحمل بالای رقم به تنش می باشد, ژنوتیپ های شماره 1 (FDO 7090) و (DHI) 10 به عنوان ژنوتیپ های حساس به خشکی شناسایی شدند.

لینک کمکی