مقاله ارزيابي تأثير مصرف سيتوگيت همراه علف کش هاي مختلف بر کنترل علف هاي هرز خاکشير تلخ و ايراني، ترشک، شنگ و گل قاصد در گياه يونجه (Medicago sativa L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير مصرف سيتوگيت همراه علف کش هاي مختلف بر کنترل علف هاي هرز خاکشير تلخ و ايراني, ترشک, شنگ و گل قاصد در گياه يونجه (Medicago sativa L.) :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
محمد رئوفی – گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور, تهران, ایران
سمیه گیتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, تاکستان ایران
وحید اطلسی پاک – گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور, تهران, ایران
سبحان محضری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, تاکستان ایران

چکیده:
جهت بررسی کاربرد سیتوگیت در کاهش مصرف علف کش بر پایه کشاورزی با مصرف کاهشی نهاده های شیمیای و علف کش ها (کشاورزی ارگانیک) و کنترل علف های هرز خاکشیر تلخ و ایرانی, ترشک, شنگ و گل قاصد, این آزمایش در مزرعه دو و سه ساله یونجه دایر, واقع در روستای امزاجرد, کیلومتر 7 جاده همدان – تهران, در بهار, تابستان و پاییز دو سال زراعی 1390 و 1391 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با اجرای 8تیمار و 4 تکرار به اجرا درآمد. در هر دو سال, پس از 50 گلدهی در هر چین, نمونه برداری جهت تعیین تراکم علف های هرز فوق انجام گرفت. نتایج نشان داد که مناسب ترین گزینه برای کاهش تراکم علف های هرز پهن برگ مطرح در یونجه مستق,تیمار پرسوئیت با 20 کاهش دز همراه مصرف سیتوگیت می باشد.

لینک کمکی