مقاله ارزيابي تأثير محيط کشت و ميزان عناصر کم مصرف و پرمصرف بر سرعت رشد رويشي قارچ خوراکي شيتاکه Lentinula edodes

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير محيط کشت و ميزان عناصر کم مصرف و پرمصرف بر سرعت رشد رويشي قارچ خوراکي شيتاکه Lentinula edodes :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
میترا اسدی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل
مهدی بهنامیان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سارا دژستان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
شیتاکه یک قارچ نسبتاً معطر بوده و روی انواع مختلفی از چوب های سخت مرده رشد می کند و از لحاظ میزان تولید پس از قارچ تکمه ای در رتبه دوم قرار دارد. باتوجه به حجم ضایعات کشاورزی, کشت این قارچ راه حلی مناسب برای تبدیل ضایعات کشاورزی به یک ماده غذایی با ارزش است. در این مطالعه از کاه گندم, ارزن و سویا به عنوان سوبسترا و پودر کنجاله سویا و خاک اره در نسبت های 10, 20 و 30 درصد به عنوان مکمل غذایی استفاده گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد بین تیمارهای مورد مطالعه و اثر متقابل آن ها وجود داشت. در مجموع, قارچ مورد مطالعه در بستر کاه ارزن غنی شده با 20 درصد خاک اربه به 5/01 میلیمتر در روز از کمترین میزان رشد برخوردار بود.

لینک کمکی