مقاله بررسي استفاده از کابل فولادي در جلوگيري از خرابي پيش رونده در سازه هاي فلزي موجود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي استفاده از کابل فولادي در جلوگيري از خرابي پيش رونده در سازه هاي فلزي موجود :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
لیلی اصغری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه, دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)
پیمان همامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

چکیده:
خرابی پیش رونده هنگامی رخ می دهد که خرابی یک عضو سازه ای منجر به خرابی سایر اعضای مجاور ویا فروپاشی کلی سازه گردد. تا کنون سازه های ساختمانی برای بارهای عادی مانند وزن خود سازه, بارهایمربوط به وسایل, تجهیزات و نیروهای مربوط به زلزله طراحی شده اند. رویدادهای تصادفی و یا عمدینظیر ترتیب ساخت نادرست, شکست موضعی ناشی از بار اضافی تصادفی, خسارت ناشی از عضو بحرانیحین زلزله و انفجار ممکن است منجر به خرابی پیش رونده در سازه ها شود. در این مقاله مقاومت در برابرخرابی پیش رونده برای یک سازه قاب خمشی ویژه فولادی پنج طبقه, شش دهانه مورد بررسی قرار گرفتهاست. در مدل های تحلیلی تهیه شده توسط نرم افزار Open Sees ابتدا اثر حذف ستون میانی و خرابیپیش رونده مورد مطالعه قرار گرفته و سپس اثر حذف همان ستون در سازه مقاوم سازی شده توسط کابلفولادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آنست که استفاده از کابل منجر به بهبود رفتار سازه و کاهشپاسخ های اعضا در اثر حذف ناگهانی ستون شده و از وقوع خرابی پیش رونده در سازه جلوگیری می شود.

لینک کمکی