مقاله بررسي رفتار ارتعاشاتي تير دوار باريک شونده دو طرفه ساخته شده از ماده تابعي مدرج متخلخل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رفتار ارتعاشاتي تير دوار باريک شونده دو طرفه ساخته شده از ماده تابعي مدرج متخلخل :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
فرزاد ابراهیمی – استادیار, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشکده فنی و مهندسی
محمود هاشمی – دانشجوی کارشناسی, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:
مقاله حاضر به بررسی رفتار ارتعاشی تیر دوار با سطح مقطعغیریکنواخت با استفاده از تئوری اویلر- برنولی می پردازد. خواص تیر تابعی مدرج متخلخل طبق رابطه توانی در راستای ضخامت تغییر میکند و توزیع تخلخل در سطح مقطع تیر به دو صورت یکنواخت و غیریکنواخت در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم بر حرکت بااستفاده از اصل همیلتون استخراج شده و سپس با بهره گیری ازروش نیمه تحلیلی تبدیل دیفرانسیل فرکانس های طبیعی محاسبهشده اند. پس از اعتبارسنجی نتایج حاضر, تأثیر پارامترهای مختلفیچون شاخص جز حجمی, ضریب تخلخل , سرعت دورانی, شعاعهاب و ضرایب باریک شوندگی برروی فرکانس طبیعی بررسی شده اند.

لینک کمکی