مقاله مقايسه روش هاي شبيه سازي و مماني در تحليل حساسيت قابليت اطمينان سازه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه روش هاي شبيه سازي و مماني در تحليل حساسيت قابليت اطمينان سازه اي :


محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
پریناز جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه مازندران, بابلسر
احسان جهانی – عضو هیأت علمی, دانشگاه مازندران, بابلسر

چکیده:
در آنالیز قابلیت اطمینان و طراحی مبتنی بر قابلیت اطمینان, آنالیز حساسیت رابطه بین تغییر در مشخصه های متغیرهای تصادفی و تغییر در قابلیتاطمینان را تعیین می کند. آنالیز حساسیت همچنین برای تعیین مهمترین متغیرهای تصادفی, که بیشترین سهم را در قابلیت اطمینان دارند, استفادهمی گردد. در این مقاله سه روش برای آنالیز حساسیت مبتنی بر قابلیت اطمینان ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است. این روش ها مبتنی بر سهروش آنالیز قابلیت اطمینان مختلف هستند که به ترتیب روش قابلیت اطمینان مرتبه اول مقدار میانگین (MVFORM), روش قابلیت اطمینان مرتبه اول (FORM) و روش مونت کارلو می باشند. نقاط ضعف و قوت روش های تحلیلی و شبیه سازی بیان گردیده است. نتایج عددی این سه روش برای یک تابع حالت حدی به فرم ریاضی غیرخطی و یک مدل مهندسی محاسبه شده است.

لینک کمکی