مقاله سينتيک توليد بيوديزل در واکنش تبادل استري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سينتيک توليد بيوديزل در واکنش تبادل استري :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
اکبر گرجی – تهران, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران جنوب, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, تهران, ایران
آرمان نجفیان – لرستان, گروه مهندسی شیمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود, دورود, ایران
پیام دالوند – لرستان, گروه مهندسی شیمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود, دورود, ایران
مبینا عباسی گودرزی – لرستان, گروه مهندسی شیمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود, دورود, ایران

چکیده:
بیودیزل بهترین جایگزین سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل می باشد. آگاهی از سینتیک واکنش در طراحی راکتورها بسیار حائز اهمیت بوده و مکانیسم واکنش به داشتن درک درستی از نحوه انجام واکنش کمک می نماید. در این پژوهش به بررسی سینتیک و مکانیسم واکنش تبادل استری و همچنین تولید صابون در واکنش و واکنش استری شدن در تولید بیودیزل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که در اکثر پژوهش ها سینتیک واکنش مرتبه دوم و مکانیسم واکنش 3 مرحله رفت و برگشتی گزارش شده است. وجود آب و اسیدهای چرب اشباع بالا سبب حرکت واکنش به سمت تولید صابون وسخت تر شدن فرآیند جداسازی, افزایش هزینه تولید و کاهش بازده واکنش می گردد.

لینک کمکی