مقاله محوطه باستاني تول تالش، راهنمايي براي تاريخگذاري گورهاي مارليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله محوطه باستاني تول تالش, راهنمايي براي تاريخگذاري گورهاي مارليک :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:10
چکیده:
متاسفانه یکی از مشکلات باستان شناسی ایران,تاریخگذاری دقیق محوطه های باستانیست. به طوری که سالانه بسیاری از حفاری هایباستان شناسی و پایان نامه های دانشگاه هابه بازنگری تاریخ گذاری محوطه ها اختصاص می یابد. گورستان مارلیک نیز همانند بسیاری از محوطه های کشور علارقم اهمیتش در باستان شناسی ایران دارای تاریخگذاری دقیقی نیست, و تنها یک سری سالیابی مطلق می تواند تاریخ دقیقی برای گورهای این گورستان ارائه دهد کهاین امر نیز مستلزم عدم آلودگی نمونه ها و همکاری های موزه است. شرایطی که شاید هیچ وقت فراهم نشود. گورستان تول تنها محوطه ی کاوش شده ی شمال کشور است که تاریخگذاری نسبتا دقیقی دارد و میتواند در تاریخگذاری گورهای مارلیک بسیار کارگشا باشد. در این گورستان اشیایی بدست آمده که مشابه نمونه های گورهای مارلیک است. در این مقاله نگارنده سعی دارد تا با مقایسه ی آثار تول و مارلیک برای برخی از گورهای مارلیک تاریخی ارائه دهد.

لینک کمکی