مقاله کلاس بندي متغيرهاي اقليمي مؤثر بر عملکرد زعفران با استفاده از آناليز نزديک ترين همسايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کلاس بندي متغيرهاي اقليمي مؤثر بر عملکرد زعفران با استفاده از آناليز نزديک ترين همسايه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
الهام عاکف – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تربت حیدریه
مهدی بشیری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تربت حیدریه- نویسنده مسئول

چکیده:
متغیرهای اقلیمی مختلفی بر رشد و تولید محصولات زراعی مؤثر می باشند که تغییرات سالانه این متغیرها مدیریت خاصی را جهت تداوم تولید می طلبد. جهت ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی, شناخت عوامل با اثر بیشتر بر محصولات و پایش تغییرات آنها بسیار مقید می باشد. آنالیز نزدیک ترین همسایه یکی از روش های طبقه بندی متغیرها بر اساس تشابه آنها با یکدیگر می باشد که الگوی داده ها را بدون نیاز به الگوهای از پیش مشخص, طبقه بندی می نماید. در تحقیق حاضر 12 متغیر اقلیمی اندازه گیری شده در ایستگاه هواشناسی قوچان از سال زراعی 68-69 تا 88-87 مورد استفاده قرار گرفته و با تحلیل نزدیک ترین همسایه و با احتساب عملکرد زعفران در واحد سطح به عنوان متغیر هدف, بهترین تعداد همسایه ها در بین متغیرهای اقلیمی بررسی و تحلیل گردیدند.

لینک کمکی