مقاله کاربرد نانوجاذب سالوادورا پرسيکا در حذف رنگزاي بازيک بنفش 16

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد نانوجاذب سالوادورا پرسيکا در حذف رنگزاي بازيک بنفش 16 :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:13
چکیده:
در این تحقیق رنگبری رنگزای بازیک بنفش 16 توسط نانو جاذب طبیعی, ارزان قیمت و زیست سازگار گیاه سالوادورا پرسایکا, ازمحلولهای آبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. تأثیر فاکتورهای مؤثر شامل pH, زمان تماس, غلظت رنگزا, مقدار جاذب و دما,در میزان رنگبری رنگزای فوق مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل توسط ایزوترهای جذب لانگمویر, فروندلی, تمکین وسینتیک شبه مرتبه اول, شبه مرتبه دو و نفوذ درون ذره ای و همچنین مطالعات ترمودینامیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.نتایج حاکی از آن است که جذب رنگزای بازیک بنفش 16 از ایزوتر لانگمویر و سرعت جذب رنگزای فوق از سینتیک شبه مرتبه دو تبعیت میکند. آزمایشات در غلظت های رنگزا 20mg/I؛ 30, 40, 50, 60, 70 انجام گردید. در pH خنثی بهترین نتیجه مشاهده شد. ظرفیت جذب سطحی برای رنگزای فوق 39 میلی گرم بر گرم محاسبه شد و نتایج مطالعات ترمودینامیکی نشان داد که واکنش خودبه خودی و گرمازا است.

لینک کمکی