مقاله بررسي ماکزيمم زاويه دريفت سراسري غير خطي حاصل از آئين نامه 2800 ويرايش سوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ماکزيمم زاويه دريفت سراسري غير خطي حاصل از آئين نامه 2800 ويرايش سوم :تعداد صفحات:10
چکیده:
بسیاری از خرابی ها و فروریزیهای سازه در اثر زمین لرزه های شدید ,ناشی از تغییر مکان بیش از حد بوجود آمده در طبقات ,بام ,المانهای سازه ایو غیر سازه ای می باشد. بنابر این یکی از اهداف بسیار مهم در طراحی مناسب لرزه ای سازه ها تعیین جابجایی ها و تغییر مکانهای نسبی واقعی غیرالاستیک بوجود آمده در سازه تحت اثر زمین لرزه های شدید میباشد. همچنین تغییر مکان ایجاد شده در سازه در اثر بارهای جانبی وارد بر سازهبه عوامل مختلفی نظیر شکل پذیری, نوع طراحی سازه, دوره تناوب سازه, اضافه مقاومت, میرایی وغیره بستگی دارد لذا تخمین تغییر مکان غیرخطی سازه توسط آئین نامه 2800 ویرایش سوم که تنها با تاثیر یک ضریب (07R) در تغییر مکان خطی حاصل میشود نمی تواند نمایش تغییرمکان غیر خطی واقعی سازه باشد. در این مقاله با مطالعه تغییر مکانهای غیر خطی مدلهای متعددی از قابهای خمشی فولادی با طبقات 10, 7, 4, 2 و 15 طبقه تحت شتابنگاشتهای مختلف و مقایسه نتایج غیر خطی بدست آمده با نتایج حاصل از آئین نامه 2800 , ضریب اصلاحی (C(1 تحت عنوان ضریب اصلاح ماکزیمم دریفت سراسری غیر خطی حاصل از آئین نامه 2800 ویرایش سوم معرفی می گردد.

لینک کمکی