مقاله گزارش گمانه زني تپه سرد خوني پشت تالش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش گمانه زني تپه سرد خوني پشت تالش :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی تالش شناسی
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
سیدمهدی میرصالحی –

چکیده:
تپه سرد خونی در حوضه رودخانه گرکانرود در بخش کوهستانی شهرستان تالش قرار دارد. در این تپه و تپه های مشابه آن در منطقه تالش گورستان های زیادی اکثرا متعلق به عصر آهن قرار دارد. از قبیل گورستان های موجود در آق اولر و مریان و تول که اولین بار توسط دمورگان فرانسوی شناسایی و گمانه زنی شد. بعد از آن تا سالهای مدیدی این محوطه ها مرکز فعالیت حفاران غیر مجاز بود تا اینکه حفاری های علمی در این گورستانها توسط خلعتبری انجام شد. اکثر این گورستانها دارای گورهای کلان سنگی هستند. گورستان سرد خونی پشت نیز از نوع کلان سنگی می باشد که تمام گورهای موجود در این قبرستان مورد دستبرد حفاران غیرمجاز قرار گرفته است. این مقاله, از نوع توصیفی – تحلیلی است و داده های تحقیق بر اساس بررسی های میدانی و مطالعات اسنادی گردآوری شده است. هدف اصلی این پژوهش, شناسایی و گمانه زنی در گورستان سرد خونی پشت, به منظور شناسایی و مطالعه معماری گورهای موجود در این قبرستان است. در این مقاله, ابتدا اطلاعاتی کلی در مورد ویژگیهای جغرافیایی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه یعنی شهرستان تالش بیان شده و در ادامه به شرح کاوش و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است

لینک کمکی