مقاله ارزيابي دوام ملات خود تراکم حاوي خاکستر پوسته برنج و نانو ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي دوام ملات خود تراکم حاوي خاکستر پوسته برنج و نانو ذرات :


محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
شادی فتحی – دانشجوی کارشناسی, دانشگاه کردستان, سنندج
احسان محسنی – کارشناس ارشد دانشکده گیلان, رشت
حامد آذربلگوری – دانشجوی کارشناس ارشد, دانشکده گیلان
ملک محمد رنجبر – عضو هیأت علمی, دانشکده گیلان, رشت

چکیده:
بتن خود تراکم ازجمله عوامل مهم پیشرفت در تکنولوژی بتن به شمار می رود و در سال های اخیر استفاده از آن به میزان چشمگیری افزایشیافته است. اما به علت اینکه اندازه گیری خواص رئولوژی بتن خودتراکم به خاطر نیاز به وسایل پیچیده اغلب غیر عملی است برای تعیین ویژگیهای کارایی SCC از ملات خودتراکم SCM استفاده می شود. امروزه مواد نانو ساختار با توجه به رفتار های بارزی که از خود نشان داده اند مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان صنعت بتن نیز با توجه به نیاز های خود از نظر استحکام و دوام, از کاربران مهم مواد نانو ساختار میباشد. لذا, مطالعات بتن و ملات حاوی افزودنی های در مقیاس نانو برای توسعه مصالح ساختمانی جدید حائز اهمیت می باشد دراین مطالعه باجایگزینی بخشی از سیمان توسط نانو ذرات هایی مانند نانو سیلیس, نانو آهنو نانو مس در ملات خود تراکم و استفاده از پوزولان خاکسترپوستهبرنج به صورت ثابت در همه نمونه ها با انجام آزمایشات جذب آب, مقاومت الکتریکی و نفوذ یون کلر تسریع شده روی نمونه های سخت شدهبه بررسی دوام نمونه ها پرداخته شد. درصدهای جایگزین نانو ذرات 1 تا 5 درصد از انواع ذرات مختلف می باشد. در تمامی نمونه ها نسبت آببه سیمان 0/4 در نظر گرفته شده است. نقش پرکنندگی نانو ذرات باعث کاهش اثرات مضر وجود حفرات در نمونه ها و در نتیجه افزایش دوام آن می شود. در نهایت درصد جایگزینی وزنی بهینه هریک از نانو ذرات گزارش گردید.

لینک کمکی