مقاله ارزيابي پاسخ غير خطي سدهاي بتني وزني با مدل سازي ترک به روش چرخشي و ثابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي پاسخ غير خطي سدهاي بتني وزني با مدل سازي ترک به روش چرخشي و ثابت :تعداد صفحات:13
چکیده:
وجود یا بروز ترک در سازه ها علاوه بر پیچیدگی رفتاری ممکن است سلامت سازه را به طور جدی تهدید نماید لذا برآورد صحیح رفتار سازه هایترک خورده, بخصوص برای سازه های خاص نظیر سدهای بتنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای بررسی رخداد ترک و چگونگی گسترش آن دو روش عمده وجود دارد که عبارتند از: روش ترک مجزا و روش ترک پخشی. روش ترک پخشی به دلیل کارا بودن آن بیشتر مورد توجه محققینقرار گرفته است. تحلیل غیر خطی با در نظر گرفتن ترک پخشی نیز به روشهای مختلفی ممکن است صورت پذیرد که مهمترین آنها ترک پخشیچرخشی (دورانی) و ترک پخشی ثابت می باشد.تحقیقات زیادی در خصوص این دو روش مدل سازی ترک برای سدهای بتنی وزنی انجام پذیرفتهاست ولی مقایسه ای در خصوص برتری و یا نفاط ضعف این دو روش نسبت به هم صورت نپذیرفته است. در این مقاله مقایسه بین روش ترک پخشی دورانی و ترک پخشی ثابت در سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیلها با استفاده از روش المان محدود و با بهره گیری از برنامه نویسی کامپیوتری به زبان فورترن انجام شده است. نتایج نشان میدهد که بسته به مورد, هر یک از دو روش مدل سازی ترک از مزایا و معایب نسبی برخوردار می باشد.

لینک کمکی