مقاله اثر غلظت هاي متفاوت اوليه آرسنيک بر حذف آرسنيک توسط پودر پوست درخت کاج در pH مساوي 7 و دوز جاذب هاي (3 گرم برليتر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر غلظت هاي متفاوت اوليه آرسنيک بر حذف آرسنيک توسط پودر پوست درخت کاج در pH مساوي 7 و دوز جاذب هاي (3 گرم برليتر) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین همایش سراسری محیط زیست, انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمد رامین فروتن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فردوس کرد مصطفی پور – دکترای بهداشت محیط

چکیده:
زمینه و هدف: آرسنیک یکی از آلاینده هایی است که از طریق آب انتقال یافته و می تواند سلامتی انسان ها را به خطربیندازد. هدف از مطالعه بررسی اثر مقادیر جاذب برکارایی جذب آرسنیک توسط پودر پوست درخت کاج در PH مساوی 7 و دوز جاذب های (3 گرم بر لیتر) است. بررسی نمودارهای حاکی از آن است که درغلظت های اولیه آرسنیک از 50 الی 1000 میکروگرم در لیتر, کارایی حذف کاهش نشان داده است. به گونه ای که, در غلظت 50 میکروگرم در لیتر, راندمان حذف حدود 80 درصد و در غلظت 1000 میکروگرم در لیتر, راندمان به حدود 45 درصد کاهش یافته است.

لینک کمکی