مقاله اثر سميت ايجاد شده توسط نانو ذرات بر موجودات آبزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سميت ايجاد شده توسط نانو ذرات بر موجودات آبزي :تعداد صفحات:8
چکیده:
افزایش روز افزون استفاده از محصولات نانو باعث افزایش ورود نانو ذرات فلزات, اکسید فلزات و همچنین نانو ذرات آلی به محیط های آبی شده است. این نانو ذرات می توانند به سیستم ایمنی ماهیان و بی مهرگان و همچنین تعادل زیست محیطی جمعیت تاثیر گذار باشند. در نهایت این نانو ذرات به صورت رسوب با مواد آلی طبیعی یا آنیون های ازاد درلایه بنتیک نشست می کنند مکانی که موجودات فیلتر کننده بیشتر درمعرض خطر این نانو ذرات می باشند. در اکوسیستم های دریایی نانو ذرات فلزی می توانند در میکروارگانیسم ها جذب شوندو از طریق هرم غذایی به موجودات دیگر انتقال یابند. موجودات فیلتر کننده, به خصوص دو کفه ای ها, نانوذرات را پس از به دام انداختن در بافت خود ذخیره می کنند. از سوی دیگراندازه کوچک نانوذرات با توجه به نسبت سطح به حجم بالایی که ایجاد می کنند موجب افزایش واکنش پذیری آن هاشده است. نانوذرات همچنین به دلیل سایزی که دارند به راحتی از دیواره سلولی و همچنین سد خونی مغزی عبور می کنند. درماهیان جذب نانو ذرات می تواند پس از مصرف از طریق روده انجام شود و یا اینکه در مخاط آبشش گرفتار شوند و باعث اختلال در فرآیند تنفس و انتقال یونی شوند. این نوشتار به بررسی جامع وضعیت فعلی دانش نانو, علل ایجاد سمیت نانو ذرات و همچنین روش های پیشگیری از ان می پردازد.

لینک کمکی