مقاله بررسي پايداري اکسايشي امولسيون روغن ماهي در حضور سه مشتق اسيد فنلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پايداري اکسايشي امولسيون روغن ماهي در حضور سه مشتق اسيد فنلي :تعداد صفحات:8
چکیده:
در پژوهش حاضر پایداری اکسایشی امولسیون روغن در آب ماهی کیلکا توسط سه مشتق اسید فنولی (اسید پاراهیدروکسی بنزوئیک, پاراهیدروکسی متیل بنزوات و اسید سیرینجیک) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور امولسیون ده درصد روغن تخلیص شده ی کیلکا با پروتئین ایزوله سویا به عنوان امولسیفایر و 200 پی پی ام آنتی اکسیدان تهیه شد و درون اون در دمای 55 درجه سانتی گراد قرار گرفت. روند اکسایش با اندازه گیری عدد پراکسید پایش گردید. و نمودار تغییرات آن نسبت به زمان ترسیم و دوره القا و شاخص کارایی محاسبه گردید. آلفا-توکوفرول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. دو شاخص قطبیت نسبی و قدرت گیرندگی رادیکال آنتی اکسیدان ها نیز اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد اسید سیرینجیک نسبت به آلفا-توکوفرول و دو ترکیب فنلی, قدرت گیرندگی رادیکال بیشتری داشت. شاخص قطبیت نسبی نیز برای سیرینجیک بیشترین بود. اسید پاراهیدروکسی بنزوییک و استر متیل آن در امولسیون کارایی چشمگیری نداشتند. عملکرد انتی اکسیدانی سیرینجیک نسبت به نمونه فاقد آنتی اکسیدان قابل ملاحظه بود و قدرتی مشابه آلفا-توکوفرول داشت.

لینک کمکی