تحقيق تحقيقات مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق تحقيقات مالي :

تئوری توازن ثابت یا پایدار :
این تئوری بیان می کندکه مزیت مالیاتی بدهی, ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر, هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی, ارزش شرکت ( بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ( ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو, این دو عامل خنثی کننده یکدیگر ( توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی), به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز , 1383 ).

لینک کمکی