تحقيق ابزارهاي موجود در بازار سرمايه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق ابزارهاي موجود در بازار سرمايه ايران :

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
راهی آسان و کاهلانه
راهی دشوار و عالمانه
نیاز به طراحی اوراق بها دار, منطبق با بازار سرمایه ایران
سیستم اقتصادی کشور
بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)
شیوه‌های تأمین مالی
منابع داخلی شرکت
منابع خارجی شرکت
اوراق قرضه
سهام ممتاز
سهام عادی
منابع مالی بدون هزینه
بستانکاران تجاری
هزینه‌های پرداختی
پیش‌دریافت از مشتریان

لینک کمکی