مقاله امپراطوري روم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امپراطوري روم :

مرگ سزار جمهوری را نجات نداد. آنتوان معاون سزار و اکتاویان(پسر خوانده سزار) با هم متحد شده و جمهوری طلبان را در جنگ فیلیپ مقهور ساختند.
بعد از آن آنتوان و اکتاویان, فاتحین مملکت, روم را بین خود تقسیم کردند. مغرب نصیب اکتاویان شد که بخوبی از عهده اداره آن برآمد, مشرق به آنتوان رسید که به خوبی نتوانست از عهده اداره آن برآید.
بالاخره میان آنتوان و اکتاویان برای نفوذ و غلبه مطلق کشمکش درگرفت, اکتاویان در جنگ آکتیوم1بر آنتوان غالب گشت و صاحب اختیار منحصر به فرد مملکت روم شد. فتح وی به عصر جنگهای داخلی و به دوره جمهوریت خاتمه داد.(ماله, 1362, ص 198)
اکتاویان به اشکال مختلف, در عین اینکه به دلیل نفرت و بی‌اعتمادی مردم روم نسبت به عناوینی چون دیکتاتور یا پادشاه, از این عناوین حذر می‌کرد, قدرت مطلق یک دیکتاتور را داشت. در عوض, او می‌خواست تصویر خیرخواهانه ناجی و محافظ مردم را داشته‌باشد. در سال 27 ق.م, او به عنوان افتخاری امپراتور سزار اوگستوس, به معنای (حاکم و ظفرمند بزرگ) مفتخر شد. اما اکتاویان هرگز خود از عنوان امپراتور استفاده نکرد و اصطلاح شهروند درجه اول را ترجیح می‌داد. نام او هرچه بود در عمل اولین نفر از فهرست بلندبالای امپراتوران روم بود. با آغاز حکومت او, روم و ایالات آن امپراتوری روم نام گرفت.(ناردو, 1383,ص130)

لینک کمکی