مقاله بروز ، اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از ديدگاه اسلام (تاريخ از منظر حضرت علي (ع) )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بروز , اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از ديدگاه اسلام (تاريخ از منظر حضرت علي (ع) ) :

در مقدمه این مبحث مهم , اشاره ای مختصر به تعریف توصیفی فرهنگ و تمدن می کنیم . می توان گفت فرهنگ عبارت است از شیوه انتخاب شده برای کیفیت زندگی , که با گذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعی و پدیده های روانی و رویداد های نافذ , در حیات یک جامعه به وجود می آید . البته می دانیم که این گونه معرفی , بیش از یک توصیف اجمالی نیست , و لی برای دیدگاه ما در این مبحث کافی به نظر می رسد . اما تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انسان های یک جامعه که تصادم ها و تزاحم های ویران گر را منتفی کرده و مسابقه در مسیر رشد و کمال را جایگزین آنها کند , به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه های آن جامعه , موجب بروز وبه فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آنان بوده باشد. در این زندگی متمدن که قطعاً هر کسی ارزش واقعی کار و کالای خود را در می یابد , و هر کسی توفیق و پیروزی دیگران را از آن خود و توفیق و پیروزی خود را از آن دیگران محسوب می کند, انسان رو به کمال , محور همه تکاپوها و تلاش ها قرار می گیرد . لذا تمدن در این تعریف , بر مبنای انسان محوری معرفی می شود , در صورتیکه در اغلب تعریف های دیگری که تاکنون در مغرب زمین گفته شده است , اصالت در تمدن از آن انسان نیست , بلکه به طوربسیارماهرانه ای اصالت انسانیت درآن تعریفات حذف می شود و به جای آن , بالا رفتن در آمد سرانه و افزایش کمی و کیفی مصرف , جز تعریف قرار می گیرد .
این نکته را هم متذکر می شویم که مقصود ما از انسان محوری , آن معنای مضحک نیست که مستلزم انسان خدایی است . بلکه منظور ما این است که محور همه تلاش ها و ارزش های مربوط به تمدن , باید خدمت گزار انسان باشد , نه این که انسا ن را قربانی ظواهر و پدیده های فریبا به نام تمدن کند . به عبارت روشن تر , انسان در تعریف تمدن هدف قرار می گیرد , و این شایستگی برای هدف قرار گرفتن , از قرار گرفتنش د رجاذبه کمال مطلق که خداست ناشی می شود.

لینک کمکی