مقاله تاريخ فلسفه در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاريخ فلسفه در ايران :

بخشی از فهرست مقاله تاريخ فلسفه در ايران

فهرست مندرجات
[مخفی شود]
• اسلوب تحقیق
• فلسفه
• جهان بینی‌های ایرانی پیش از اسلام
o . مذهب
o . الحاد
o . فلسفه به معنای اخص
o . نظریات سیاسی و اخلاقی
o . جریانات فکری و فلسفی پس از اسلام

دادن چشم اندازی از سیر تفکری فلسفی در ایران و تحلیل ولو عام و اجمالی از این سیر, در یک بررسی کوتاه, کاری است دشوار. جامعه ما جامعه ایست کهن سال و این جامعه طی عمر دراز و پر آشوب خویش, ای چه بس فراز و نشیب‌ها که پیموده و رنگ‌ها که پذیرفته است. برای آن که سیر تطور و تکامل حیات مادی و معنوی این جامعه دیرینه به خوبی مطالعه شود و به درستی و ژرفی تحلیل گردد, باید ده‌ها و صدها پژوهنده کوشا, روشن بین و نکته یاب, به اتکا اسلوب علمی و با تفحص در منابع و مدارک, سالیان دراز کار کنند و نتیجه تعمیم وتحلیل خود را در مجلدات عدیده‌ای مدون گردانند. ما اکنون ( علی رغم تلاش‌های چندی که ازجانب دانشمندان ایران و دیگر کشورها در این زمینه شده ) هنوز در ابتدای این جاده دراز ایستاده ایم. ولی از آن جا که هر نسلی جویای آن است که در هر زمینه برای خود منظره‌ای جامع بسازد, و نسل کنونی کشور ما نیز بی شک عطشان است که تاریخ حیات مادی و معنوی کشور خویش را به درستی و بر بنیاد تحلیل علمی, باز شناسد, لذا تلاشی ولو مقدماتی برای ترسیم حدود و ثغور بخش هایی از این تاریخ سرشار و دیرنده, تلاش عبثی نیست به ویژه اگر این تلاش بتواند کار بررسی تفصیلی و تحلیل علمی تاریخ حیات مادی و معنوی کشور را تسهیل کند.

لینک کمکی