مقاله مکانيزم مالي عمومي براي افزايش سرمايه گذاري در بهينه سازي انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مکانيزم مالي عمومي براي افزايش سرمايه گذاري در بهينه سازي انرژي :

- مقدمه
1-1 چرا بهینه سازی انرژی؟
چشم انداز 2005 انرژی جهانی که توسط آژانس بین المللی تهیه می شود پیش بینی می کند که در نبود خط مشی جدید دولت, احتیاجات انرژی جهان سرسختانه افزایش پیدا خواهد کرد. در طرح کردن راه هایی که با این احتیاجات فزاینده مقابله بکند دولت ها مجبوراند که برای ایمنی انرژی و خسارت های محیطی مبارزه کنند. هر دوی این ها متصل به مصرف سوخت های فسیلی اند.
بهینه سازی انرژی نقش بزرگی در سیاست انرژی کاهش کربن بازی می کند. بهینه سازی انرژی و تکنولوژی بهینه سازی انرژی برای کاهش 58% صدور co2 بین 2002 و 2030 مسئول خواهند بود. آن ها همچنین سهم بازاهای مهم برای شرکت هایی که پس انداز می کنند بدست آورده اند و هزینه را برای صنعت, صنایع همگانی, دولت ها و مصرف کنندگان ذخیره می کنند ذخیره انرژی و بهبود بخشیدن به کیفیت هوا که سریعترین و موثرترین و به صرفه ترین راه کاهش صدور گاز گلخانه ای است, به طور ویژه در مناطقی که تراکم هوا بیشتر است.

لینک کمکی