تحقيق مهندسي کيفيت راهي به سوي بهبود فرآيندها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق مهندسي کيفيت راهي به سوي بهبود فرآيندها :

مهندسی کیفیت دانش نوظهوری در ایران است که از تولد آن در کانونهای پیشرفته صنعتی جهان بیش از نیم قرن می گذرد .
این دانش که بر اساس نیازهای ضروری صنایع بزرگ و کوچک جهان برای تطبیق با استانداردهای به وجود آمده آثار ملموس و وسیعی از خود بر جای گذاشته است , بطوری که هم اکنون دانش مهندسی کیفیت ابزاری است که از یک سو کیفیت محصولات تولید شده را ارتقا می دهد و از دیگر سو هزینه های غیر ضروری و اتلاف منابع را بخوبی شناسائی کرده و مدیران را متوجه فرصتها و راههائی می سازد که طی آن میزان بهره وری سرمایه و نیروی انسانی به حداکثر خود می رسد
تاسیس مهندسی کیفیت در ایران خودرو :
عمر کوتاه دانش مهندسی کیفیت و آثار مثبت آن در شناسائی روشهای که کارائی و بهره وری منابع و سرمایه را به حداکثر می رساند , موجب شده است که شرکت ایران خودرو از دو سال گذشته , برای نخستین بار در سطح کشور اقدام به راه اندازی واحد مهندسی کیفیت کند . تاسیس و ایجاد این واحد در شرکت ایران خودرو با دو انگیزه صورت گرفته است .
نخست بهره گیری از تجربیات پروژه طراحی و ساخت محصول سمند و جمع بندی نتایج این تجربیات در پروژه های بعدی , انگیزه دوم پشتیبانی فنی در حوزه تولید و کیفیت به منظور طراحی و استقرار سیستمهای پیشگیرانه وقوع ایراد در محصول و فرایند .
نام دقیق این واحد عبارت است از مهندسی طراحی فرایند کیفیت که به اختصار مهندسی کیفیت نامیده می شود .

لینک کمکی