مقاله تعريف و کاربرد شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعريف و کاربرد شبکه :


1- شبکه را تعریف کنید؟
مجموعه ای از ادوات رایانه ای متصل به هم دانست که به منظور اشتراک گذاری داده ها و منابع سخت افزاری و تبادل داده ها با یکدیگر در ارتباط هستند.
2- چرا از شبکه استفاده می کنیم؟
حذف محدودیت جغرافیایی
افزایش اعتماد
کاهش هزینه ها ی از طریق اشتراک داده ها و دستگاههای جانبی
صرفه جویی در وقت
3- انواع شبکه ها را نام برده تعریف کنید؟
شبکه های محلی (این نوع شبکه,‌که در محیط محدودی کاربرد دارد,‌در داخل یک ساختمان و یا ساختمانهای نزدیک به هم مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه های محلی, برای اتصال رایانه ها در دفاتر شرکتها,‌ادارات و کارخانه ها به کار میروند. این نوع شبکه ها سریعترین رشد را در میان صنعت ارتباطات داشته اند).
شبک های گسترده (با گسترش حوزه جغرافیایی این شبکه ها میتوانند بوجود آمدند. که نایحه جغرافیایی وسیعی را در بر می گیرند)
شبکه های شهری (شبکه های شهری در مقایسه با شبکه های محلی از مقیاس بزرگتری برخوردارند و از شبکه های گسترده کوچکتر هستند. این شبکه ها معمولا برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهر صورت می گیرد و میتوانند اختصاصی یا عمومی باشند).

لینک کمکی