تحقيق توليد داربست هاي پليمري : قالب گيري حلال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق توليد داربست هاي پليمري : قالب گيري حلال :

قالب ریزی حلال یک روش ساده و ارزان است که به منظور تولید بستر هایی برای کاربردهای مهندسی بافت به کار گرفته می شود. حلال های بی شماری برای حل کردن پلیمرها در دسترس هستند اما در انتخاب حلال باید دقت داشت تا در زمان حذف (خارج سازی) هر گونه اثر سمی از سلول های کاشته شده, پایداری پلیمر حفظ شود. این شیوه اجازه شکل گیری اشکال ساده مانند صفحات تخت و لوله ها با قابلیت ورقه ورقه شدن, شستن (پالایش) ذره ای و قالب ریزی دوار برای تهیه ساختار پیچیده تر را می دهد. همچنین از آنجا که قالب ریزی در دمای اتاق انجام می گیرد در اثر فشار قالب ریزی و بیرون زدن, تخریب القایی گرما برای پلیمر رخ نمی دهد. هنگامی که فیلم ها ساخته شدند روش های تحلیلی مختلفی مانند ESCA و SIMS و سنجش های زاویه تماس را می توان جهت تشریح ساختار پلیمر همچنین مواد رونشین شده (جمع شده) بر سطح بستر به کار برد.

لینک کمکی